Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Bruno Bisaki – UMAG, so sídlom Partizánska cesta 51, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34258591, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 623/S, IČ DPH: SK1029622792, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel. č.: +421 48 41 46 905
+421 918 761 693
poštová adresa: Bruno Bisaki - UMAG, Partizánska cesta 51, 974 01 Banská Bystrica

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: +421 48 412 49 69
+421 48 415 18 71
fax. č: +421 48 4124 693
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

2. Objednávanie

V našom internetovom obchode môžete nakupovať s registráciou aj bez registrácie.
Ak sa zaregistrujete (založíte si u nás elektronický účet), získate tým možnosť pridávať produkty do svojho súkromného zoznamu tipov, platobným procesom prechádzate omnoho rýchlejšie, môžete prezerať a sledovať svoje objednávky, získavať zľavy a využívať ďalšie pokročilé funkcie. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká od momentu záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Ak máte otázky, môžete nás kontaktovať aj telefonicky na čísle +421 48 41 46 905 alebo +421 918 761 693 (počas pracovných dní, 9:00-16:00).

3. Zrušenie objednávky kupujúcim

Pokiaľ Vaša objednávka nebola odoslaná na Vašu dodaciu adresu, môžete ju kedykoľvek zrušiť. (Tým nie je nijako obmedzené Vaše právo na vrátenie tovaru.)
Ak sa tak rozhodnete, kontaktujte nás prosím čo najskôr a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak ste za tovar zaplatili vopred, peniaze Vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

4. Zrušenie objednávky predávajúcim

Vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť, a to najmä v týchto prípadoch:
- kupujúci uviedol nesprávne alebo zavádzajúce údaje
- kupujúci v minulosti neprebral dobierku a neuhradil vzniknuté náklady na doručenie
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, prípadne sa výrazne zmenila jeho cena
- kupujúci si zvolil platbu vopred a do 7 dní od potvrdenia objednávky neuhradil zálohu

5. Cena tovaru

Cena tovaru je uvedená s DPH a zahŕňa aj cenu základnej darčekovej škatuľky vhodnej pre objednaný šperk. Cena nezahŕňa poplatok za doručenie (poštovné).
Cena poštovného pri dobierke s poistením je 2,80 EUR s DPH.

6. Dodanie tovaru a dodacie lehoty

Tovar zasielame Slovenskou poštou. Tovar, pri ktorom je dostupnosť "na sklade", posielame zvyčajne nasledujúci pracovný deň. Ak tovar nie je na sklade, dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí 2-3 týždňov.
Zásielky bez poistenia zasielame 2.triedou - doručenie deň podania + dva dni; zásielky s poistením odosielame 1.triedou - doručenie nasledujúci pracovný deň. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať emailom.

7. Neprebratie dobierky kupujúcim

Neprebratie tovaru odoslaného na dobierku je považované za vážne porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci je v takom prípade oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 15,- EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď sa tovar vrátil na adresu predávajúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Odstúpením od zmluvy v takomto prípade nie je nijako dotknutý nárok na vymáhanie zmluvnej pokuty. (K uplatňovaniu zmluvnej pokuty pristupujeme len vo výnimočných prípadoch; vo všeobecnosti uprednostňujeme dohodu s kupujúcim.)

8. Záruka možnosti vrátenia tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode zlatnictvocarmen.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru resp. odo dňa doručenia písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy. Nepoškodený, nenosený tovar (bez stôp po parféme) v pôvodnom šperkovom obale je potrebné doručiť do uvedenej lehoty na našu adresu spolu s písomným vyjadrením o odstúpení od kúpnej zmluvy (pokiaľ ste ho neposlali osobitne) - nezabudnite uviesť číslo objednávky (prípadne priložte kópiu faktúry), aký tovar vraciate (pokiaľ vraciate len časť objednávky) a číslo Vášho účtu alebo adresu, kam Vám máme vrátiť peniaze. Tovar musí byť zabezpečený proti obíjaniu pri preprave napr. bulinkovou fóliou, sáčkom; prstene riadne zapichnuté v molitáne. V prípade, že sa tovar pri preprave poškodí nesprávnym zabalením šperku, tovar bude po uhradení nákladov na spätné zaslanie vrátený zákazníkovi.
Po doručení tovaru na našu adresu v pôvodnom stave Vám vrátime plnú zaplatenú sumu za tovar na Vami zadaný účet. V prípade, ak ste platili vopred na účet (nie dobierkou), vrátime Vám aj zaplatené poštovné (okrem prípadov uvedených ďalej). Poštovné sa nevracia v prípade, keď vraciate len časť objednávky (napr. ste si objednali dvoje náušníc a jedny vraciate naspäť). Poštovné tiež nevraciame pri vrátených zásielkach doručovaných mimo územia Slovenskej republiky. V prípade, že zákazník žiada vrátiť peniaze poštovou poukážkou na adresu , vrátená suma sa zníži o poštový poplatok.

9. Záručná doba

Záruka sa poskytuje v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na dobu 24 mesiacov odo dňa predaja; po uplynutí záručnej doby nárok na reklamáciu zaniká.
Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou vadou materiálu.
Záruka sa nevzťahuje na vady v dôsledku opotrebovania spôsobeného obvyklým používaním napr. poškriabanie, oxidácia striebra, oter špeciálnej povrchovej úpravy atď.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickými vplyvmi, akými sú napr. pretrhnutie retiazky, náramku (alebo ich natiahnutie); deformácia prsteňov, ohnutie a následné ulomenie drieku náušníc, rozbitie kamienkov apod. Pri reklamácii, ktorá bola predávajúcim posúdená ako neoprávnená, je kupujúci povinný uhradiť náklady na spätné doručenie tovaru.

10. Výmena tovaru

Pokiaľ žiadate o výmenu tovaru za iný tovar z iného dôvodu ako dôvodu reklamácie (napr. ste si vybrali nesprávnu veľkosť prsteňa a chcete ho vymeniť za inú veľkosť), účtujeme dodatočné poštovné ako pri platbe vopred.

11. Vylúčenie zodpovednosti

1. Nezodpovedáme za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom.
2. Nezodpovedáme za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Ak ste si zvolili doručenie bez poistenia, nezodpovedáme za stratu alebo zničenie obsahu zásielky. V prípade straty zásielky zaslanej na dobierku bez poistenia ste povinný uhradiť nám plnú fakturovanú sumu.

12. Ochrana údajov

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby a banky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.
Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.
Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

Log in

vytvoriť konto